Hopp til hovedinnhold

Eksamen våren 2024

Informasjon om eksamen ved Fusa vgs våren 2024

 

Eksamensdatoar for skriftleg eksamen:
21.05.2024 Norsk sidemål KDA vg3 og TAF/YSK vg4
22.05.2024 Norsk vg2 yrkesfag og norsk hovedmål KDA vg3 og TAF/YSK vg4
23.05.2024 Matematikk vg1, Fysikk 2 KDA vg3 og TAF vg4
24.05.2024 Matematikk yrkesfag vg2, KDA vg2,TAF/YSK vg2
27.05.2024 Matematikk KDA vg3 og TAF/YSK vg3
28.05.2024 Automatiseringsfaget TAF/YSK vg3, Biologi 2 KDA vg2 og KDA vg3
29.05.2024 Spansk KDA vg3, Tysk KDA vg2, Kjemi 2 TAF/YSK vg2
30.05.2024 Engelsk vg1
 
Munnleg og munnleg-praktisk eksamen 
03.06.2024 kunngjering - 05.06.2024 eksamen
05.06.2024 kunngjering - 07.06.2024 eksamen
11.06.2024 kunngjering - 13.06.2024 eksamen
12.06.2024 kunngjering - 14.06.2024 eksamen
17.06.2024 kunngjering - 19.06.2024 eksamen
 
Tverrfagleg eksamen - praktisk
05.06.2024 HEA, KOS, AUT
06.06.2024 AKVA
07.06.2024 HEA, KOS, PIN
12.06.2024 AKVA, BUA, PIN
13.06.2024 PIN, AKVA
14.06.2024 KOS, PIN