Hopp til hovedinnhold

Minner deg på at hurtigklagefristen på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd er 18. juni.

Vi tilrår at du ber om grunngjeving av faglærar før du klagar.

For meir informasjon og eventuell klage sjå link under.

Fusa vidaregåande skule utebilde

Velkommen til Fusa vidaregåande skule

Fusa vidaregåande skule ligg idyllisk til i Eikelandsosen, i Bjørnafjorden kommune. Til saman har me omlag 300 elevar og 55 tilsette. Alle tilsette ved skulen legg vekt på å byggje god relasjon til deg som elev. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Me er ein kombinert skule med yrkesfaglinjer og studiespesialiserande linjer, med elevar frå fleire ulike kommunar.
Bordtennis i lunsjpausen

Informasjon om eksamen våren 2023

I knappelenken finn du informasjon om eksamen for våren 2023

Aktuelle saker

09.05.2023

EKSAMEN VÅREN 2023

Her finn du informasjon om eksamen for våren 2023

09.01.2023

Bli kjent med Fusa vgs

Laurdag 21. januar kl 11-14