Bestilling av elevpc for skuleåret 22-23

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/ 

 

 
 
Fusa vidaregåande skule

Velkommen til Fusa vidaregåande skule

Fusa vidaregåande skule ligg idyllisk til i Eikelandsosen, i Bjørnafjorden kommune. Til saman har me omlag 300 elevar og 55 tilsette. Alle tilsette ved skulen legg vekt på å byggje god relasjon til deg som elev. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Me er ein kombinert skule med yrkesfaglinjer og studiespesialiserande linjer, med elevar frå fleire ulike kommunar.
Bordtennis i lunsjpausen

2-faktor pålogging til alle elevar frå 31. mai

Vestland fylkeskommune slår på to-faktor pålogging for alle elevar/studentar. Det er ekstra sikkerheit for å unngå misbruk av kontoen din og dataene dine. Kva må du gjere? Du må aktivere to-faktor for din konto i Vestland. Elles får du ikkje tilgang til system som Itslearning, Office365/Teams/OneN
Elevar sitter og eter ute

Elevtenesta

I visjonen vår Miljø - Læring –Trivsel ynskjer me at du som elev skal få hjelp og støtte til det du treng på skulen. Hjelp til utdannings- og yrkesval, faglege og sosiale utfordringar, men også trivselstiltak som bidreg til å skapa eit godt og inkluderande læringsmiljø