Hopp til hovedinnhold

 

Fusa vidaregåande skule utebilde

Fusa vidaregåande skule ligg idyllisk til i Eikelandsosen, i Bjørnafjorden kommune. Til saman har me omlag 300 elevar og 55 tilsette. Alle tilsette ved skulen legg vekt på å byggje god relasjon til deg som elev. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Me er ein kombinert skule med yrkesfaglinjer og studiespesialiserande linjer, med elevar frå fleire ulike kommunar.
Bordtennis i lunsjpausen

Klage på standpunkt, orden og åtferd og ikkje skriftleg eksamen

Klage på standpunkt, orden og åtferd og ikkje skriftleg eksamen Klagefristen er 10 dagar. Elevane har rett til å få grunngjeving frå faglærar før dei klager. Dersom eleven ber om grunngjeving, gjeld klagefristen frå eleven fekk grunngjeving. Hurtigklagefrist for 3KDA og TAF/YSK4 er onsdag 19. juni
eksamen bilde.jpg

Reglement for skriftleg eleveksamen i Vestland

Dette reglementet gjeld for alle elevar og vaksne deltakarar som skal ta skriftleg eksamen i Vestland.

Aktuelle saker

22.05.2024

Viktig informasjon ved bruk av MAC under eksamen

Microsoft har utfordringar med siste versjon av Office for Mac. I siste versjon fungerer Word svært dårleg under eksamen.

Bilde av en MAC-maskin
21.05.2024

Eksamen våren 2024

Informasjon om eksamen ved Fusa vgs våren 2024