Fusa vidaregåande skule

Velkommen til Fusa vidaregåande skule

Fusa vidaregåande skule ligg idyllisk til i Eikelandsosen, i Bjørnafjorden kommune. Til saman har me omlag 300 elevar og 55 tilsette. Alle tilsette ved skulen legg vekt på å byggje god relasjon til deg som elev. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Me er ein kombinert skule med yrkesfaglinjer og studiespesialiserande linjer, med elevar frå fleire ulike kommunar.
Bordtennis i lunsjpausen

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2022/2023

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.
Elevar sitter og eter ute

Elevtenesta

I visjonen vår Miljø - Læring –Trivsel ynskjer me at du som elev skal få hjelp og støtte til det du treng på skulen. Hjelp til utdannings- og yrkesval, faglege og sosiale utfordringar, men også trivselstiltak som bidreg til å skapa eit godt og inkluderande læringsmiljø

Aktuelle saker

06.12.2022

Me søkjer etter tilkallingsvikar i skulekantina på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen.

01.12.2022

VIL DU BLI VÅR VIKAR PÅ NATURBRUK/AKVAKULTUR?

Fusa vidaregåande skule treng lærarvikar innan naturbruk/akvakultur. Ta kontakt med skulen snarast på tlf. 56 58 09 00