Hopp til hovedinnhold

Tilsette

Personalet ved Fusa vidaregåande skule

tilsette fusa vgs.png

Rektor

Me ynskjer deg velkommen som elev ved skulen vår!

Tilsette ved skulen legg stor vekt på å byggje god realsjon til deg som elev. Når du får gode erfaringar med relasjonar, kommunikasjon og samhandling får du eit godt utgangspunkt for å samarbeide med andre i eit framtidig yrkesliv, samt er det eit utgangspunkt for å bli ein god medborgar! Me ynskjer deg som elev "med på laget" for å stadig utvikla skulen vår til det betre. Gjennom engasjement og medvirkning, kan du få ei praktisk erfaring med demokratiske prosessar.

Me tilbyr deg relevant og praksisretta undervisning i yrkesfag, slik at du er førebudd på krava i yrkeslivet.

I studiespesialiserande fag tilbyr me deg undervisning som skal gjera deg førebudd til krava på universitet og høgskule.

Me sjåast

Inger-Elin Epland

Rektor
Inger-Elin_40A8773.jpg

Administrasjonen

Haldis Gjøen Solvang

Ass.rektor/avd.leiar RM, TIF og YSK
haldis_40A8849.jpg

Gudbjörg Osk Hjartardottir

Leiar administrasjon
gubjorg_40A8707.jpg

Gunnar Ljones Dolve

Avdelingsleiar fellesfag/KDA
gunnar_40A8825.jpg

Lene Tveit

Avdelingsleiar elevtjeneste, HO og NA
Lene Tveit

Kristine Hjartnes

Elevkoordinator/ sosialrådjevar
Kristine_40A7372.jpg

Kari Anne Særvold Jomisko

Karriererettleiar/sosialrådgjevar
Kari Anne Jomisko

Siriann Nævdal Vestbø

Førstekonsulent
kopi siriann_40A7391.jpg

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}