Hopp til hovedinnhold

Tilsette

Personalet ved Fusa vidaregåande skule

tilsette fusa vgs.png

Rektor

Me ynskjer deg velkommen som elev ved skulen vår!

Tilsette ved skulen legg stor vekt på å byggje god realsjon til deg som elev. Når du får gode erfaringar med relasjonar, kommunikasjon og samhandling får du eit godt utgangspunkt for å samarbeide med andre i eit framtidig yrkesliv, samt er det eit utgangspunkt for å bli ein god medborgar! Me ynskjer deg som elev "med på laget" for å stadig utvikla skulen vår til det betre. Gjennom engasjement og medvirkning, kan du få ei praktisk erfaring med demokratiske prosessar.

Me tilbyr deg relevant og praksisretta undervisning i yrkesfag, slik at du er førebudd på krava i yrkeslivet.

I studiespesialiserande fag tilbyr me deg undervisning som skal gjera deg førebudd til krava på universitet og høgskule.

Me sjåast,

Leiargruppa ved Fusa vidaregåande skule

FusaVGS2023-27.jpg

 

Inger-Elin Epland

Rektor
FusaVGS2023-16.jpg

Administrasjonen

Haldis Gjøen Solvang

Ass.rektor/avd.leiar restaurant og matfag, teknologi og industrifag og YSK
FusaVGS2023Web-19.jpg

Gudbjörg Osk Hjartardottir

Leiar administrasjon
FusaVGS2023Web-17.jpg

Gunnar Ljones Dolve

Avdelingsleiar fellesfag/kunst, design og arkitektur
FusaVGS2023Web-21.jpg

Lene Tveit

Avdelingsleiar elevteneste, helse- og oppvekstfag, naturbruk
Lene Tveit

Kristine Hjartnes

Elevkoordinator/ sosialrådgjevar
Kristine.jpg

Kari Anne Særvold Jomisko

Karriererettleiar/sosialrådgjevar
Kari Anne Jomisko

Liv Hege Bergesen

Spesialkonsulent
FusaVGS2023Web-18.jpg

Siriann Nævdal Vestbø

Førstekonsulent
FusaVGS2023Web-20.jpg

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}