Hopp til hovedinnhold

Fusa vidaregåande skule er Miljøfyrtårn

to never som holder jordkloden

Vi er miljøfyrtårnsertifisert! Frå juli 2015 er Fusa vgs sertifisert miljøfyrtårnbedrift! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Fusa vgs har tilsette med gode ambisjonar og praktiske rutinar og mål for miljø-, trivsels - og HMS-arbeid, og me vil involvere elevane og deira organ i Miljøfyrtårn-arbeidet som ein integrert del av dei kvardagslege rutinane. Me tek miljøansvaret vårt på alvor og handlar i praksis!