Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

DSC01373.jpg

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velja helse- og oppvekstfag?

Ynskjer du å arbeide med menneske i alle aldrar og med ulike hjelpebehov? Kanskje du trivst når ingen arbeidsdagar er like og det oppstår nye situasjonar kvar dag? Då kan helse- og oppvekstfag vera noko for deg!

Me tilbyr: 

  • Vg1 Helse- og Oppvekstfag (HO)
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar
  • Vg2 Helsefagarbeidar

På Fusa vgs har me eit godt samarbeid med bedrifter, kommunar og helseforetak i distriktet. Dette gjev eit godt grunnlag for fagleg utvikling.

Om du ynskjer ei høgare utdanning innan helsefag, treng du studiekompetanse, då kan TAF Helse være vegen å gå.

_DSC5392.png

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt i frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller kanskje tannhelsesekretær?

 

Vg1 Helse og oppvekst

Her får du får kunnskap om helsefremjande arbeid, korleis kroppen er bygd opp, hygiene,  førstehjelp, sjukdommar, velferdsteknologi og kosthald. Du lærer om kommunikasjon, samarbeid og sosial kompetanse. I faga får ein  knyte teori og praksis saman. I faget Yrkesfagleg fordjupning (YFF) får du mulighet til å få yrkespraksis på arbeidsplassar som er aktuelle for vg2. 

Læreplan i vg1 helse- og oppvekstfag

Vg2 Helsefagarbeidar

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar. I helsearbeidarfaget får du både bl.a. kunnskap om grunnleggjande sjukepleie, sjukdomslære, og kor viktig god kommunikasjon er. I praksisperiodane kan du vera  på sjukehus, sjukeheim, bufellesskap og open omsorg.

Kvart år sendar vi elevar til utenlandspraksis. Kanskje vert det du som får muligheten til å reise?

Læreplan i vg2 helsearbeiderfag

Vg2 barne - og ungdomsarbeidar

Du kan jobba i barnehagar, skular, SFO  og klubbverksemd for barne og unge og gjennom programfaga får du lære om barn og unges utvikling. Du lærer å planleggja og gjennomføra ulike aktivitetar for barn og unge i alderen 0-18 år . Du vert meir bevisst dei utfordringane barn og unge møter i dag for å bli ein god rollemodell.

Læreplan i vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Fagbrev- fagarbeidar


Etter  Vg2 kan du søkja om læreplass (2 år) og ta fagbrev, eller søkje vg3 allmennfagleg påbygging og få studiekompetanse (1 år). Du kan og ta allmennfaglig påbygging etter at du har fått fagbrev.

Lærling

For å verta lærling i Helsefagarbeidarfaget eller Barne- og ungdomsfaget må du ha gjennomført 2 år på vidaregåande skulen. Først må du gå vg1 Helse og oppvekst. Etter vg1 kan du velje om du vil gå  Vg2 Helsefagarbeidar eller Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar. Læretida er 2 år for begge faga.

Etter læretida kan du få stilling som fagarbeidar eller  gå  vidare på påbygg som kvalifiserer deg til høgskule og universitet.

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift
Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

 

TAF-Lærling

For å verta TAF-lærling, søkjer du TAF helse og oppvekst (YSK) når du søkjer deg inn på vidaregåande skule. Som TAF elev, kombinerer du opplæring på skulen og lærling i bedrift i 4 år.
Etter 4 år tar du fagbrev som helsefagarbeidar og du har studiekompetanse med fordjupning i realfag.

Søknad TAF/YSK