Hopp til hovedinnhold

TAF/YSK-modellen

Kjemiundervisning

TAF/YSK-modellen fører deg i løpet av 4 år fram til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanninga kombinerer du arbeid i bedrift med å gå på skule. Dei første to åra har du status som elev, dei to siste er du lærling med lærekontrakt.

Kvifor velja TAF/YSK (tekniske allmenne fag)?

 • Du får eit godt grunnlag for høgare utdanning
 • Du får både fagbrev og studiekompetanse, med fordjuping i realfaga matematikk, fysikk og kjemi
 • Du lærer å arbeida sjølvstendig etter eigne planar
 • Du lærer å samarbeida
 • Bedriftene betalar alle utgifter i samband med utdanninga
 • Du får løn etter gjeldande reglar
 • Du følgjer bedrifta sitt arbeidsår

 

Me tilbyr fylgjande utdanningar innan TAF/YSK:

 • TAF/YSK Helse 4 år
 • TAF/YSK Marin 4 år
 • TAF/YSK Mekanisk 4 år
 • TAF/YSK Restaurant- og matfag 4 år
 • TAF/YSK  Automatisering 4,5 år

Tekniske allmenne fag (TAF/YSK) er eit samarbeid mellom Fusa vgs og lærebedrifter innan dei ulike fagområda.   

TAF/YSK Automatisering

På TAF-TIF har me fram til no hatt tilbod om å ta fagbrev innan industriteknologifaga på vg2. Frå skuleåret 2021-2022 kan ein også få opplæring i automasjon. På vg1 startar elevane på TAF/YSK-TIF og held fram på automasjon på vg2. Det siste halvåret på automasjon er ein berre i bedrift. Behovet for kompetanse innan automasjon er stort og aukande både i mekanisk industri, oppdrettsnæringa og andre bransjar i vårt område.

Du må senda eigen søknad til skulen. Opptaket vert gjort av bedriftene på bakgrunn av karakterar og intervju. 

Kva kan du bli?

Med eit TAF/YSK-vitnemål i lomma står dei aller fleste dører opne for deg, og du er klar for ei høgare utdanning på høgskule eller universitet. I tillegg har du eit fagbrev som kvalifiserer for yrkeslivet.

https://skjema.vlfk.no/opplaering/person/TAF