Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Rådgjevar

Hos rådgjevar får du råd og veiledning om val av utdanningsprogram og linje.  Mange lurer på vegen vidare,  og om skulegang etter vidaregåande skule.

Rådgjevar kan også veilede deg om ulike fagkombinasjonar. Kari Anne finn du i administrasjonen, 1. etg.

Miljøkoordinator/sosialrådgjevar

Hjå skulemiljøkoordinator kan du få hjelp til praktiske utfordringar i skulekvardagen.  Skulemiljøkoordinator jobbar for å sikra eit trygt og godt skulemiljø for elevane. Ved å kontakta skulemiljøkoordinatoren kan du få hjelp til blant anna:

  • Er det noko som er vanskeleg i klassen ?
  • Har du saker som er relevant for elevrådet ?
  • Tilgjengeleg for elevane i skulekvardagen
  •  koordinator for skulemiljøteam
  • samarbeidar tett med resten av elevtenesta

Sosialrådgjevaren finn du i administrasjonen, 1. etg.

Kristine Hjartnes

Elevkoordinator/ sosialrådgjevar
Kristine.jpg