Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Treng du nokon å snakka med eller er det noko du vil drøfta, er helsesjukepleiar på skulen :

  • Tysdagar mellom kl. 09.00-15.30
  • Torsdagar mellom kl. 09.00-11.45
  • Fredagar mellom kl. 09.00-15.30

Helsesjukepleiar

Susanne Ulvenes
Tlf.: 58 58 01 89 / 97 96 50 39
susanne.ulvenes@bjornafjorden.kommune.no
Susanne.png

Som elev kan du mellom anna ta kontakt om:

  • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
  • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
  • vanlege plager hos ungdom, nokon gonger vil du få råd om å søkje eigen
    lege eller andre behandlarar
  • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
  • helsesøster samarbeider også med lege og kan skaffa deg time der