Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Elev venter på bussen

Vidaregåande skoleelevar kan ha rett på gratis skoleskyss dersom eitt av følgjande kriterium er oppfylt:

  • Eleven bur utanfor ungdomsbillett-området (utanfor felt merka grønt i kartet) og har lengre enn seks kilometer skoleveg.
  • Eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skoleveg (målt langs kortaste farbare veg).
  • Elevar med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skole og heim uavhengig av reiselengde.
  • Dersom du skal søke om skoleskyss på medisinsk grunnlag, manglar kollektivtilbod, eller bor innanfor ungdomsbillettområde men er over 21 år må du kontakte skolen som registrerer søknad for deg.

Dersom du meiner du har rett på gratis skoleskyss må du kontakte skolen, som søker om skoleskyss på vegne av elevane.

Det er Skyss som har ansvar for skoleskyssen i Vestland. Elevar som har rett på dette, får innvilga gratis skoleskyss.