Hopp til hovedinnhold

Teknologi- og industrifag

Tre elever samarbeider med mekanisk oppgave

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje teknikk og industriell produksjon (TIP)?

Har du praktisk sans og godt handlag? Har du interesse av å arbeida med teknologisk utstyr i jobben din? Då er programområdet TIP noko for deg.

Me tilbyr:

  • Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
  • Vg2 Produksjon og industriell teknikk (PIT)
  •  TAF Teknikk og industriell produksjon (Tekniske allmenne fag)

På Fusa vgs har me eit stort og moderne verkstadlokale, og du får ei spennande veksling mellom praksis og teori.  Utdanninga har fokus på samarbeid skule-bedrift.  Denne fagplattforma er det etterspurnad etter i mange bransjar.

 Om du ynskjer å ta høgare utdanning innan tekniske fag,  kan du søkje TAF.

_DSC6299.png

Kva kan du bli?

  • CNC-operatør
  •  Sveisar
  •  Platearbeidar
  •  Industrimontør
  •  Industrirøyrleggjar

 

 

 

Vg1 Teknologi- og industrifag


Kjerna i TIP er teknologi, og jobbane endrar seg heile tida i takt med ny teknologi og nye miljøkrav.
Skulen har tett samarbeid med lokale bedrifter om utplasseringer i løpet av skuleåret.

Elevane har teoretisk og praktisk yrkefagleg  opplæring 3 dagar i veka. Ved bruk av vårt moderne verkstad  gjev dette ei brei plattform for vidare yrkesval. I faget Yrkesfagleg fordjupning (YFF) får du mulighet til å få yrkespraksis på arbeidsplassar som er aktuelle for vg2. 

Læreplan i vg1 teknologi- og industrifag

 

Vg2 Industriteknologi


Industrien tek i bruk ny teknologi som for eksempel robotar for å produsera  meir effektivt.
Vg2 industriteknologi har eit bredt fokus på både teknologi og praktiske ferdigheter, noko som industrien etterspør.

Elevane jobbar også på oppdrag  for private og lokalt næringsliv med oppgåver på skulen. Gjennom arbeidet lærer ein blant anna sveising, maskinering og monteringsteknikker. Måling og det å vera nøyaktig er viktig for å oppnå riktig kvalitet.

Faget skal bidra til å utvikla kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidarar. Faget skal fremja heilskapleg forståing av produksjonsprosessar, helse, miljø og sikkerhet og leggja grunnlaget for å tenkja tverrfagleg.

Læreplan i vg2 industriteknologi

Fagbrev og/eller studiekompetanse


Etter  Vg2 kan du søkja om læreplass (2 år) og ta fagbrev, eller søkje vg3 allmennfagleg påbygging og få studiekompetanse (1 år). Du kan og ta allmennfaglig påbygging etter at du har fått fagbrev.

Lærling

For å verta lærling må du ha gjennomført 2 år på vidaregåande skulen. Då går du først vg1 Teknologi- og industrifag og vg2 Industriteknologi. Deretter kan du velgja mellom mange lærefag. Læretida er 2 år for alle faga. Etter læretida kan du få stilling som fagarbeidar eller  gå  vidare på påbygg som kvalifiserer deg til høgskule og universitet.

 

TAF-lærling

For å verta TAF-lærling, søkjer du TAF Teknologi- og industrifag (YSK) når du søkjer deg inn på vidaregåande skule. Som TAF elev, kombinerer du opplæring på skulen og lærling i bedrift i 4 år.
Etter 4 år tar du fagbrev og du har studiekompetanse med fordjupning i realfag.
Søknad TAF/YSK