Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Elevar ut ved stranden

Rettleiingstenesta Vestland fylke

PPT/OT

PPT er forkorting  pedagogisk psykologisk teneste. PPT samarbeider med skulane og lærebedriftene for å førebyggja fråfall og medverka til at elevar og lærlingar får ei best mogleg gjennomføring av vidaregåande opplæring. 

OT er forkorting for oppfølgingstenesta. OT hjelper ungdom i alderen 16-21 år som står utanfor vidaregåande opplæring. OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. 

kontaktpersonar for Fusa vgs:

  • OT – rådgjever: Åse Fretheim
  • Rådgjevar – Opplæring i bedrift: Lise Knag
  • PPT – rådgjever: Sigfrid Teigland