Hopp til hovedinnhold

Særskilt tilrettelegging på eksamen

Dersom du har funksjonsnedsetting, sjukdom eller andre særlege behov som gir deg vesentlege ulemper i forhold til andre på eksamen, kan du søkje om særskilt tilrettelegging.

Du kan ikkje få tiltak som vil gi deg fordelar framfor andre elevar, eller tiltak som er så omfattande at du ikkje blir prøvd i kompetansemåla i faget. Det er heller ikkje mogleg å leggje til rette for å vege opp for manglande kompetanse eller norskkunnsskap.

Søknad må sendast til rektor ved Visma InSchool. Rektor avgjer om og korleis høva skal bli lagt til rette.

Frist: 1.mars 2024