Hopp til hovedinnhold

Konsulent 100% fast

Arbeidsoppgåver

Ansvar for resepsjon og sentralbord – yte service til elevar, tilsette og gjester, samt assistere ved ulike arrangement på skulen

Posthandsaming, dokumentbehandling, journalføring og arkivering

Arbeid med ulike administrative IKT system som skulen nytter

Innkjøp, fakturering og fakturahandtering

Administrasjon av skulebøker og lisensar

Administrasjon av skuleskyss

Støtte leiarar og tilsette med administrative oppgåver

Andre oppgåver kan vere aktuelle

Kvalifikasjonar

Fagbrev innan kontorfag, eller anna relevant utdanning

Høg digital kompetanse, innovativ og utviklingsorientert

Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

Du er serviceinnstilt, strukturert og effektiv

Du trivest saman med ungdom og behandlar alle med respekt

Du er sjølvstendig, samtidig som du samhandlar godt med andre

Du taklar høgt tempo, raske endringar og utfordringar

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Utfordrande arbeidsoppgåver i ein skule som vektlegg trivsel for elevane

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande regelverk

Inkluderande, trygt og godt arbeidsmiljø

 

For informasjon ta kontakt med

Gudbjörg Osk Hjartardottir
leiar administrasjon   
e-post: gudbjorg.osk.hjartardottir@vlfk.no  
 tel: 47687851